Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:    16 Haziran 2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi:  19 Haziran 2019


Bildirilerin sempozyum web sitesi eyddsempozyum.com üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiriler sempozyum konuları ile ilgili, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Gönderilen özetler e-bildiri kitabında yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmelidir.

 

Yazım Kuralları

♦  Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.

♦  Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

♦  İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

♦  Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

♦  Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

♦  Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.  

♦  Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

♦  Özet; amaç, önem, yöntem, sınırlılıklar, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

♦  Özetin tamamı; kaynakça ve İngilizce özet hariç olmak üzere en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır.

♦  Giriş ve sonuç bölümleri de dâhil olmak özere, bildiri özetinde yer alan başlıklar ve alt başlıklar numaralandırılmalıdır. Ana başlıklar tamamı büyük harf ve koyu, alt başlıklar ise ilk harfleri büyük ve koyu olarak yazılmalıdır. 

♦  Yazarlar İsim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.

Sözlü Bildiri Hazırlama Kuralları

♦ Sözlü sunum yapılacak bildiriler için sunum süresi 7 dakikadır.

♦ Sunum için en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilmektedir.

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

♦ Her bir poster yatay ekseni 70 düşey ekseni 90 cm. aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.

♦ Poster yazıları 1 metre uzaklıktan rahat okunabilir büyüklükte olmalıdır.

♦ Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.

♦ Poster başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.

♦ Posterler, duyurulan günde ve yerde asılıp, kaldırılacaktır.

Go Top